Dutch Bible Belt

Welkom op de homepage van het Dutch Bible Belt Network. Dit netwerk beoogt het bevorderen van contacten, onderzoek en onderwijs ter bestudering van de cultuur, geschiedenis en betekenis van een specifieke groep orthodoxe protestanten in Nederland.

Deze groep manifesteert zich sinds de jaren ’60 in de Nederlandse samenleving onder aanduidingen als bevindelijk gereformeerden, reformatorische gezindte (refo’s) of, naar Amerikaans voorbeeld, de biblebelt of bijbelgordel.

Het netwerk stimuleert een brede multidisciplinaire ontwikkeling van kennis en inzicht in een vruchtbare samenwerking tussen de academische wereld, reformatorische organisaties en individuele geïnteresseerden.

Welcome to the homepage of the Dutch Bible Belt Network. This network intends to facilitate contacts, research and education in studying the culture, history and significance of a specific group of conservative Calvinist Protestants in the Netherlands.

As the network mainly consists of Dutch participants, this website is in the Dutch language for this moment. Foreign scholars who are interested in this particular case may contact the initiators (see contact).