Contactinformatie

Voor algemene vragen over het netwerk en de onderzoeks- en onderwijsactiviteiten kunt u terecht bij:

 

Voor gerichte vragen op één van de wetenschappelijke deelterreinen kunt u ook direct contact opnemen met de andere trekkers van het netwerk: 

  Voor vragen en opmerkingen m.b.t. de website: