Anneke Pons (red.), Biblebelt online: bevindelijk gereformeerden en nieuwe media (Biblebeltstudies, 1)

Ooit leefden vrome protestanten vooral bij boek en schrift: de Bijbel boven alles, maar allerlei stichtelijke lectuur en persoonlijke correspondentie niet in de laatste plaats. Nieuwe communicatiemiddelen als radio en televisie werden door ‘bevindelijk gereformeerden’ wantrouwend bejegend als inbreuk op een traditionele geloofscultuur.  De digitale revolutie heeft echter ook het medialandschap van deze bevolkingsgroep ingrijpend gewijzigd. De reformatorische zuil lijkt zelfs door het wereldwijde web te worden opengebroken of ondermijnd. De Biblebelt ondergaat een virtualisering. Wat is er aan de hand? Hoe wordt erop gereageerd? Welke visies zijn er vanuit verschillende invalshoeken mogelijk? Daarover gaan de bijdragen in deze bundel, die het resultaat is van een studiedag van het interdisciplinaire Dutch Bible Belt Network.