John Exalto (red.), De multiculturele refoschool. Het reformatorisch onderwijs en de uitdaging van het pluralisme (Biblebeltstudies, 3) 

Honderd jaar geleden is de vrijheid van onderwijs tot stand gekomen, zoals we die in Nederland nog steeds kennen. Maar er is in de afgelopen eeuw veel veranderd. De christelijke en verzuilde natie van weleer is een multiculturele, geseculariseerde en pluriforme samenleving geworden. Dat heeft grote gevolgen voor het bijzonder onderwijs en voor de manier waarop deze scholen met identiteit omgaan. Temidden van een seculiere wereld lijkt het reformatorisch onderwijs als een monoreligieuze zuil nog recht overeind te staan. Maar hoe verhoudt dit type onderwijs zich tot de plurale samenleving waarin iedereen zijn eigen waarheid heeft? Hoe worden de leerlingen op actieve participatie in die samenleving voorbereid en welke opvattingen liggen daaraan ten grondslag? Op welke manier wordt in de klas aandacht besteed aan tolerantie en welke visie op andersdenkenden krijgen de leerlingen mee? In De multiculturele refoschool staat de relatie tussen het reformatorisch onderwijs en de plurale en multireligieuze samenleving centraal. Die relatie is tegelijkertijd een spiegel voor de interne dynamiek van het reformatorisch onderwijs als deel van de Biblebelt en de ontwikkelingen daarbinnen in de omgang met levensbeschouwelijke diversiteit.