Documentatie

 

Via deze site zal een online bibliografie worden onderhouden die verwijst naar boeken en artikelen over de Biblebelt.

Klik hier voor een voorlopig overzicht (PDF)

In samenwerking met Erdee Media Groep wordt tevens gewerkt aan de toegankelijkheid van full texts via Digibron ( www.digibron.nl ). Dit geldt in het bijzonder voor 'grijze' literatuur, zoals scripties en werkstukken.

Eveneens wordt gewerkt aan een bibliografie in Zotero. Hier kunnen mensen zich aanmelden als lid en vervolgens zelf een bijdrage leveren aan de bibliografie.

Studenten worden verzocht materiaal aan te leveren. Verder zijn alle actuele referenties naar boeken en artikelen welkom, evenals afbeeldingen en audio/videomateriaal!