Nieuwsbrief april 2014

 

In 2013 heeft het Biblebelt Netwerk zich gepresenteerd aan ongeveer 35 netwerkleden tijdens een startbijeenkomst op 8 februari in het gebouw van de Erdee Media Groep in Apeldoorn. Op 3 november 2013 heeft de eerste netwerkbijeenkomst plaatsgevonden in de congreszaal van Driestar Educatief in Gouda. Hierbij waren ongeveer 70 deelnemers aanwezig.  Beide dagen hebben bijgedragen aan vruchtbare contacten tussen wetenschappers en organisaties uit de gereformeerde gezindte en genoten brede belangstelling van de media.  In deze nieuwsbrief willen wij als stuurgroep u graag informeren over de activiteiten die het Biblebelt Netwerk dit jaar ontplooit.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Prof. dr. Fred van Lieburg (voorzitter)

Anneke Pons MSc. (secretaris)

Dr. John Exalto
Dr. Johan Roeland

Dr. Maarten Wisse      


 

 

 

Uitnodiging netwerkdag ‘Reformatorische cultuur in kerkbouw en –inrichting’

 

Graag nodigen wij u uit voor de tweede netwerkdag, die zal worden gehouden op

Datum: Vrijdag 14 november 2014, van 10.00 – 17.00 uur

Locatie: Museum Het Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 37 in Utrecht

 

Evenals vorig jaar bestaat het programma uit een plenair gedeelte rond het hoofdthema en een aantal parallelsessies voor vrije onderzoekspresentaties over het reformatorische volksdeel. Deze presentaties zijn niet noodzakelijk verbonden met het hoofdthema. Ook zal het eerste deel van de reeks Biblebeltstudies, uitgegeven door Labarum Academic, worden gepresenteerd. 

U kunt zich voor de netwerkdag aanmelden door een mail te sturen naar 
info@dutchbiblebelt.org. Vermeld in deze mail alstublieft uw naam en de organisatie waar u bij betrokken bent. De kosten voor de deelname bedragen € 30,00 (studenten  € 15,00), waarbij de lunch en een afsluitende borrel is inbegrepen.


 

Call for papers

 

We nodigen iedere onderzoeker die zijn of haar onderzoek wil presenteren tijdens de parallelsessies van de netwerkdag op 14 november 2014 uit zich hiervoor aan te melden door het insturen van een proposal (titel + omschrijving in 100 woorden) naar info@dutchbiblebelt.org. U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht of uw bijdrage in het programma wordt opgenomen.

 

Let op: Het is niet nodig dat uw onderzoek gaat over het hoofdthema van de netwerkdag.


 

 

Onderzoek kerkgebouwen

 

Tijdens het plenaire gedeelte van de netwerkdag zal de stuurgroep van het Biblebeltnetwerk de eerste resultaten presenteren van haar onderzoek naar de rol van identiteit en emancipatie in het ontwerp, de inrichting en het gebruik van reformatorische kerkgebouwen.  Als casus dienen drie betrekkelijk nieuwe kerken in Barneveld, die ruime media-aandacht hebben getrokken. Middels bestudering van bronnen, analyse van preken en veldwerk in de vorm het bezoeken van de kerken en het  houden van interviews, is vanuit interdisciplinair perspectief onderzocht hoe reformatorische kerkbouw- en inrichting kan begrepen worden in de bredere context.


 

 

Eerste deel boekenreeks ‘Biblebeltstudies’

 

Het eerste deel van de reeks Biblebeltstudies, dat in het najaar van 2014 verschijnt bij Labarum Academic (www.labarum.nl), wordt gepresenteerd tijdens de netwerkdag. Dit deel is het resultaat van de eerste netwerkdag over de ‘virtualisering van de Biblebelt’ en benadert vanuit diverse visies en invalshoeken de gevolgen van nieuwe media voor de reformatorische bevolkingsgroep. Met onder andere bijdragen van dr. Steef de Bruijn, dr. Jan van der Stoep, prof. dr. Fred van Lieburg en dr. Johan Roeland. Meer informatie over de reeks Biblebeltstudies en over dit eerste deel kunt u hier vinden. 


 

 

Databank

 

Het Biblebeltnetwerk is bezig een database op te zetten waarin alle (semi)wetenschappelijke literatuur over orthodox protestantisme in Nederland wordt vermeld. U vindt deze database op de website. Indien u hierover vragen heeft of een boek, thesis of artikel wilt laten toevoegen aan deze lijst kunt u contact opnemen met ons via info@dutchbiblebelt.org.  

 


Het Dutch Biblebeltnetwerk is voortgekomen uit een samenwerking tussen onderzoekers van de Vrije Universiteit en enkele reformatorische organisaties. Het netwerk beoogt het bevorderen van contacten, onderzoek en onderwijs ter bestudering van de groep orthodoxe protestanten in Nederland.