NWO steunt onderzoek European Bible Belts

Het Dutch Bible Belt Network heeft een subsidie ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor onderzoek naar diverse ‘Biblebelts’ in Europa. Eerder maakten wij in deze nieuwsrubriek al melding van een expert meeting met collega’s uit Duitsland en Scandinavië over gebieden waar opvallend veel orthodox-protestanten wonen en die in de volksmond als Bible Belt worden aangeduid. Om vergelijkend onderzoek te kunnen doen, is een zgn. internationaliseringssubsidie bij NWO aangevraagd en nu dus gehonoreerd. De Vrije Universiteit werkt in dit project officieel samen met universiteiten in Siegen, Aarhus, Kristiansand, Umea en Helsinki, maar ook uit andere landen zijn reeds collega’s bij het netwerk betrokken. In de komende jaren zullen minstens drie conferenties worden gehouden en diverse publicaties worden gerealiseerd. Ook zal een vervolgaanvraag worden ingediend in het kader van een Horizon2020 Call over ‘Religious diversity in Europe: past, present and future’.