Uitnodiging netwerkbijeenkomst 'Bevindelijke prediking'

UITNODIGING Netwerkbijeenkomst

'Bevindelijke prediking'

Zaterdag 16 november 2019

Auditorium Driestar educatief, Burgemeester Jamessingel 2, Gouda

Programma
10.00-10.30: Inloop met koffie
10.30-10.40: Opening (Tom Hage, studieleider Studium Generale Driestar educatief)
10.40-11.00:  Inleiding op het dagthema (Fred van Lieburg, hoogleraar religiegeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam)
11.00-11.45:  De bevindelijke preek, bron van kennis of voertuig van ervaring? (Maarten Wisse, hoogleraar dogmatiek Protestantse Theologische Universiteit)
11.45-12.15:    Bevindelijke prediking empirisch-homiletisch onderzocht (Arie van der Knijff, theoloog)
12.15-12.45: Het zelfverstaan van de bevindelijk gereformeerde predikant (John Exalto, universitair docent historische pedagogiek Vrije Universiteit Amsterdam)
12.45-14.00: Lunch + posterpresentaties
14.00-14.30: Reactie door ds. A. Schot, docent Theologische School Gereformeerde Gemeenten
14.30-15.15:  Forumdiscussie m.m.v. alle sprekers o.l.v. Rens Rottier
15.15-16.00:  Derde Biblebelt Lezing (Willem Frijhoff, emeritus hoogleraar cultuur- en religiegeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam)
16.00-17.00: Borrel

Aanmelding en kosten
U kunt zich tot 8 november 2019 aanmelden voor de netwerkbijeenkomst door een mail te sturen naar info@dutchbiblebelt.org. Vermeld daarin alstublieft uw naam en (indien van toepassing) het instituut waaraan u verbonden bent. De entree (inclusief lunch) bedraagt €30,00 (studenten €15,00), en dient vooraf te worden overgemaakt op rekening NL47 INGB 0007 1653 40 t.n.v. Dutch Bible Belt Network te Gouda. 

Thema:

Bevindelijke prediking

De prediking staat zonder twijfel in het centrum van de bevindelijk gereformeerde geloofsbeleving. Een belangrijke vraag voor bevindelijk gereformeerden  is: Hoe word ik een kind van God? De preek is voor hen dé gelegenheid om op die vraag het antwoord te krijgen. Het gevleugelde woord van Smytegelt zegt immers: ‘Als je nat wilt worden, moet je in de regen gaan lopen.’ Maar wat gebeurt er eigenlijk in die preek? Wat is de plaats van de Bijbel? Welke rol speelt de predikant? Hoe raken de hoorders erbij betrokken? In de laatste decennia zijn notitieboekjes gangbaar geworden tijdens de kerkdienst. Zijn ze een signaal van een veranderende rol van de preek? Past het verwachtingspatroon van de hoorders nog bij dat van de voorgangers? Tijdens deze netwerkdag wordt vanuit verschillende perspectieven naar de rol van de preek in de gereformeerde gezindte gekeken. Een dag voor iedereen die zich betrokken weet bij de bevindelijk gereformeerde prediking.

Aanmelden Posterpresentatie 
Heeft u onderzoek naar de gereformeerde gezindte verricht? Wij bieden u de gelegenheid om middels een posterpresentatie uw onderzoek gratis te presenteren tijdens de netwerkbijeenkomst. Een poster is een visualisering van lopend onderzoek die uitnodigt tot gesprek met het publiek. U kunt u zich hiervoor opgeven tot en met 5 oktober 2019 via info@dutchbiblebelt.org. U krijgt dan nadere instructies over de opzet van uw poster.
Let op: Het is niet nodig dat uw onderzoek gaat over het hoofdthema van de netwerkbijeenkomst.

Over Dutch Biblebelt Network
Het Dutch Biblebelt Network is een interdisciplinair initiatief van wetenschappers van de VU Amsterdam. Het bevordert onderzoek naar het theologisch, historisch en sociaal-cultureel functioneren van de reformatorische groepering in het religieuze landschap, in de moderne samenleving en in het publieke debat. Het netwerk bestaat uit academici en studenten en staat in nauw contact met maatschappelijke organisaties uit de doelgroep. Het werd opgericht in 2012 en op 8 februari 2013 officieel gelanceerd. Jaarlijks vindt in november een netwerkbijeenkomst plaats rond thema’s die vragen oproepen voor de Biblebelt. Meer informatie over het netwerk is te vinden op www.dutchbiblebelt.org. Wilt u ons financieel steunen, zodat wij verder kunnen gaan met het organiseren van activiteiten? Dat kan via IBAN NL47 INGB 0007 1653 40 t.n.v. Dutch Bible Belt Network te Gouda. 

Dit jaar wordt de Biblebelt Lezing gehouden door Willem Frijhoff
De Biblebelt Lezing biedt een podium aan een spreker die zowel vanuit betrokkenheid bij de reformatorische traditie als vanuit een brede maatschappelijke ervaring een persoonlijke, kritische en/of leerzame visie geeft op de toestand van de zogeheten Biblebelt.
De Eerste Biblebelt Lezing werd op 3 november 2017 gehouden door Jan Schinkelshoek onder de titel ‘Een onvernuftig man weet er niet van…’: Van Zwarte Kousen Kerken naar Refozuil. De Tweede Biblebelt Lezing leverde Dirk Vergunst op 2 november 2018 onder de titel God met ons? Reflecties bij 100 jaar SGP.