Uitnodiging netwerkbijeenkomst 'Reformatorisch populisme'

UITNODIGING Netwerkbijeenkomst

‘Reformatorisch populisme’

Vrijdag 2 november 2018

Trinitatiskapel, Vriesestraat 20-22, 3311 NR  Dordrecht

Programma

09.30-10.00: Inloop met koffie
10.00-10.10: Opening  (Fred van Lieburg, voorzitter Dutch Biblebelt Network)
10.10-10.45: Religie en populisme  (Peter Achterberg, Hoogleraar sociologie Tilburg University)
10.45-11.00: Pauze
11.00-11.30: De SGP-kiezer en het populisme (André Krouwel, Universitair hoofddocent Politicologie Vrije Universiteit Amsterdam) 
11.30-12.00: De SGP en de culturalisering van het christendom (Ernst van den Hemel, religie- en literatuurwetenschapper Meertens Instituut)
12.00-12.30: Discussie
12.30-12.45: Boekpresentatie Theocratie en populisme (redactie: Koos-jan de Jager, Promovendus Vrije Universiteit Amsterdam)
12.45-14.15: Lunch + posterpresentaties
14.15-15.00: Forumdiscussie m.m.v. alle sprekers en Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid namens de SGP, historicus (o.l.v. Jan Schippers, directeur WI-SGP)
15.00-15.45: Tweede Biblebelt Lezing (mr. Dirk Vergunst, rechter in Gelderland)
15.45-16.30: Borrel

Aanmelding en kosten 

U kunt zich tot 27 oktober 2018 aanmelden voor de netwerkbijeenkomst door een mail te sturen naar info@dutchbiblebelt.org. Vermeld daarin alstublieft uw naam en (indien van toepassing) het instituut waar u aan verbonden bent. De entree (inclusief lunch) bedraagt € 30,00 (studenten € 15,00), en dient vooraf te worden overgemaakt op rekening NL47 INGB 0007 1653 40 t.n.v. Dutch Bible Belt Network te Gouda. 

Thema: 

Reformatorisch populisme

Als we afgaan op journalistieke analyses, is de Staatkundig Gereformeerde Partij sinds het aantreden van Kees van der Staaij als lijsttrekker veranderd. Mét deze verandering tot positieve, opgewekte partij associëren kiezers de SGP ook steeds vaker met populisme. Zo zou de SGP in de visie van politiek commentatoren stemmers weerhouden op de PVV te stemmen door rechtse, populistische standpunten in te nemen. Op deze studiedag staat de staatkundig-gereformeerde politiek en haar relatie tot de Nederlandse kiezer centraal. Met recente opbrengsten van het academische onderzoek naar populisme wordt de SGP onder de loep genomen. Zijn de bevindelijk gereformeerden inderdaad een tikkeltje populistisch, zoals VVD-leider Mark Rutte zich eens openlijk afvroeg?

Aanmelden Posterpresentatie  

Heeft u onderzoek naar de gereformeerde gezindte verricht? Wij bieden u de gelegenheid om middels een posterpresentatie uw onderzoek gratis te presenteren tijdens de netwerkbijeenkomst. Een poster is een visualisering van lopend onderzoek die uitnodigt tot gesprek met het publiek. U kunt u zich hiervoor opgeven tot en met 30 september 2018 via info@dutchbiblebelt.org. U krijgt dan nadere instructies over de opzet van uw poster. Let op: Het is niet nodig dat uw onderzoek gaat over het hoofdthema van de netwerkbijeenkomst. 

Over de Guido de Brès-Stichting

De Guido de Brès-Stichting is op 21 maart 1974 opgericht. Zij vormt het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP. Het instituut wil kennis en inzicht verwerven en die vanuit het gereformeerd belijden dienstbaar maken voor politiek en samenleving. Door middel van publicaties, conferenties en debatten wil het WI-SGP maatschappelijke en politieke ontwikkelingen waarderen alsook reflecteren op de standpunten van de SGP. Op de website https://wi.sgp.nl treft u meer informatie aan over uitgaven en activiteiten, waaronder het kwartaaltijdschrijft Zicht.  

Over Dutch Biblebelt Network

Het Biblebelt Network is een interdisciplinair initiatief van wetenschappers aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het doel is om onderzoek te doen naar het theologisch, historisch en sociaal-cultureel functioneren van de reformatorische groepering in het religieuze landschap, in de moderne samenleving en in het publieke debat. Het netwerk bestaat uit academici en studenten en staat in nauw contact met maatschappelijke organisaties uit de doelgroep. Meer informatie over het netwerk is te vinden op www.dutchbiblebelt.org. Wilt u ons financieel steunen, zodat wij verder kunnen gaan met het organiseren van activiteiten? Dat kan via IBAN NL47 INGB 0007 1653 40 t.n.v. Dutch Bible Belt Network te Gouda.  

Biblebelt Lezing

De Biblebelt Lezing 2018 wordt gehouden door mr. Dirk Vergunst. De Biblebelt Lezing biedt een podium aan een spreker die zowel vanuit betrokkenheid bij de reformatorische traditie als vanuit een brede maatschappelijke ervaring een persoonlijke, kritische en/of leerzame visie geeft op de toestand van de zogeheten Biblebelt. De Eerste Biblebelt Lezing werd op 3 november 2017 gehouden door Jan Schinkelshoek onder de titel ‘Een onvernuftig man weet er niet van…’: Van Zwarte Kousen Kerken naar Refozuil.