Uitnodiging netwerkdag 2016

 

UITNODIGING

Netwerkbijeenkomst
4 november 2016

De multiculturele refoschool

Auditorium Driestar educatief
Burgemeester Jamessingel 2, Gouda


Programma

09.30-10.00: Inloop met koffie

10.00-10.10: Opening (Rens Rottier, voorzitter CvB Driestar educatief

10.10-10.25: Een neger in het dorp! Inleiding op het dagthema (Fred van Lieburg, VU Amsterdam)

10.25-11.00: Refoscholen op de balk: balanceren tussen eigenheid en openheid (Gerdien Bertram- Troost, VU Amsterdam/ Verus)
Samenvatting lezing

11.00-11.30: Pauze

11.30-11.50: Van der Brugghen en Kohnstamm over religie, onderwijs en vrijheid (John Exalto, VU Amsterdam)
Samenvatting lezing

11.50-12.10: Religieuze tolerantie als opvoedingsdoel van leraren (Hanna Markus, PthU/ Driestar educatief)
Samenvatting lezing

12.10-12.30:  Hoe goed zijn studenten voorbereid op tolerant leraarschap? (Nico Broer & Bram de Muynck, Driestar educatief)
Samenvatting lezing

12.30-14.00: Lunch + posterpresentaties

14.00-14.20:  Culturele conflicten en de rechten van de mens binnen identiteitsgericht personeelsbenoemingsbeleid van het reformatorisch onderwijs (Niels Rijke, University College Roosevelt / Universiteit Utrecht)
Samenvatting lezing

14.20-14.40: Christus in het midden: identiteit en pluraliteit in de reformatorische wereld (Maarten Wisse, VU Amsterdam)
Samenvatting lezing

14.40-15.15: Paneldiscussie m.m.v. alle sprekers (o.l.v. Gijsbert Vonk, VGS)

15.15-16.00: Borrel

Aanmelding en kosten 

U kunt zich aanmelden voor de netwerkbijeenkomst door een mail te sturen naar info@dutchbiblebelt.org. Vermeld daarin alstublieft uw naam en (indien van toepassing) het instituut waar u aan verbonden bent. De entree (inclusief lunch) bedraagt €30,00 (studenten €15,00), en dient vooraf te worden overgemaakt op rekening NL47 INGB 0007 1653 40 t.n.v. Dutch Bible Belt Network te Ederveen.  

Thema: 

De multiculturele refoschool: reformatorisch onderwijs en de uitdaging van pluralisme 

Temidden van een seculiere wereld staat het reformatorisch onderwijs als een monoreligieuze zuil nog recht overeind. Maar hoe verhoudt dit type onderwijs zich tot de plurale samenleving waarin iedereen zijn eigen waarheid heeft? Hoe worden de leerlingen op actieve participatie in die samenleving voorbereid en welke visie ligt daaraan ten grondslag? Hoe wordt in de klas aan tolerantie vormgegeven en welke visie op andersdenkenden krijgen de leerlingen mee? Tijdens deze netwerkdag staat de relatie tussen

 het reformatorisch onderwijs en de plurale en multireligieuze samenleving centraal. Die relatie is tegelijkertijd een spiegel voor de interne dynamiek van het reformatorisch onderwijs als deel van de 

Biblebelt en de ontwikkelingen daarbinnen in de omgang met levensbeschouwelijke diversiteit. In aanloop naar de herdenking van honderd jaar onderwijsvrijheid (1917-2017) wordt het thema gesitueerd in het bredere veld van het protestants-christelijk onderwijs. 

Aanmelden Posterpresentatie  

Heeft u onderzoek naar de gereformeerde gezindte verricht? Wij bieden u de gelegenheid om middels een posterpresentatie uw onderzoek gratis te presenteren tijdens de netwerkdag. Een poster is een visualisering van lopend onderzoek die uitnodigt tot gesprek met het publiek. U kunt u zich hiervoor opgeven tot en met 30 september 2016 via info@dutchbiblebelt.org. Graag uw naam en het thema van uw posterpresentatie vermelden. U krijgt dan nadere instructies over de opzet van uw poster, waarvan de print door ons zal worden verzorgd, mits uiterlijk 28 oktober 2016 als PDF in hoge resolutie aangeleverd.. Let op: Het is niet nodig dat uw onderzoek gaat over het hoofdthema van de netwerkdag.

Over Dutch Bible Belt Network

Het Dutch Bible Belt Network is een interdisciplinair initiatief van wetenschappers van de VU Amsterdam. Het doel is om onderzoek te doen naar het theologisch, historisch en sociaal-cultureel functioneren van de reformatorische groepering in het religieuze landschap, in de moderne samenleving en in het publieke debat. Het netwerk bestaat uit academici en studenten en staat in nauw contact met maatschappelijke organisaties uit de doelgroep. Meer informatie over het netwerk is te vinden op www.dutchbiblebelt.org.