Uitnodiging netwerkdag 2017

UITNODIGING

Netwerkbijeenkomst

3 november 2017

De Biblebelt Globaal?

Evangelisch-Lutherse kerk
Hamburgerstraat 9, Utrecht

Programma

09.30-10.00: Inloop met koffie

10.00-10.10: Opening (Fred van Lieburg, voorzitter Dutch Biblebelt Network)

10.10-10.45: Integratie en segregatie in Europese Biblebelts: Presentatie internationaal vergelijkend onderzoeksproject STRONG (Fred van Lieburg, Anneke Pons & Maarten Wisse, Dutch Biblebelt Network)

10.45-11.00: Pauze

11.00-11.30: Eine lebenslange Verbinding: Der niederländische Biblebelt von Deutschland aus betrachtet (Michael Lohrer, Prediger der Gemeinschaft Lübeck)

11.30-12.00: Connected Churches: Een perspectief vanuit de onderzoeksjournalistiek (Huib de Vries & Ben Provoost, Reformatorisch Dagblad/ Erdee Media Groep)

12.00-12.30: Discussie

12.30-14.00: Lunch + posterpresentaties

14.00-14.40: Presentaties internationale christelijke netwerken
o European Christian Political Movement, Leo van Doesburg
o European Christian Political Youth, Ardjan Boersma
o European Conference for Christian Education in the Netherlands, Henk van Sorge
o Transatlantic Christian Council, Henk Jan van Schothorst

14.40-15.00: Discussie

15.00-15.45: Eerste Biblebeltlezing (Jan Schinkelshoek, journalist/ politicus/ communicatieadviseur)

15.45-16.30: Lustrumborrel

Aanmelding en kosten

U kunt zich tot 26 oktober 2017 aanmelden voor de netwerkbijeenkomst door een mail te sturen naar info@dutchbiblebelt.org. Vermeld daarin alstublieft uw naam en (indien van toepassing) het instituut waaraan u verbonden bent. De entree (inclusief lunch) bedraagt €30,00 (studenten €15,00), en dient vooraf te worden overgemaakt op rekening NL47 INGB 0007 1653 40 t.n.v. Dutch Bible Belt Network te Gouda.

Thema:

De Biblebelt Globaal?

Sinds de millenniumwisseling is de term Biblebelt in Nederland breed ingeburgerd. Het Amerikaanse voorbeeld blijkt aanstekelijk. Maar ook in andere Europese landen zijn gebieden met veel orthodoxe protestanten. De Scandinavische landen kennen hun biblebelt en in Duitsland zijn meerdere Bibelgürtel. Hoe vergelijkbaar zijn die (vaak lutherse) gebieden met de (calvinistische of evangelicale) concentraties in Nederland? Hoe verhouden zij zich tot de specifieke politieke, culturele, sociale en historische context? En in hoeverre slaan reformatorische organisaties eigenlijk hun vleugels uit in Europa of nog verder – binnen de Verenigde Naties? Over deze vragen willen we met u en enkele experts nadenken tijdens deze netwerkbijeenkomst.

Aanmelden Posterpresentatie

Heeft u onderzoek naar de gereformeerde gezindte verricht? Wij bieden u de gelegenheid om middels een posterpresentatie uw onderzoek gratis te presenteren tijdens de netwerkbijeenkomst. Een poster is een visualisering van lopend onderzoek die uitnodigt tot gesprek met het publiek. U kunt u zich hiervoor opgeven tot en met 29 september 2017 via info@dutchbiblebelt.org. U krijgt dan nadere instructies over de opzet van uw poster. Let op: Het is niet nodig dat uw onderzoek gaat over het hoofdthema van de netwerkbijeenkomst.

Wij vieren ons lustrum!

Het Dutch Biblebelt Network is een interdisciplinair initiatief van wetenschappers van de VU Amsterdam. Het doel is om onderzoek te doen naar het theologisch, historisch en sociaal-cultureel functioneren van de reformatorische groepering in het religieuze landschap, in de moderne samenleving en in het publieke debat. Het netwerk bestaat uit academici en studenten en staat in nauw contact met maatschappelijke organisaties uit de doelgroep. Het netwerk werd opgericht in 2012 en op 8 februari 2013 officieel gelanceerd. Jaarlijks vindt in de eerste week van november een netwerkbijeenkomst plaats rond thema’s die vragen oproepen voor de Biblebelt. Dit jaar vindt de vijfde netwerkbijeenkomst plaats, die hopelijk even goed zal worden bezocht als de vorige bijeenkomsten. In de afgelopen jaren legden we veel contacten met stakeholders, onderzoekers en studenten, terwijl in de serie Bible Belt Studies (Labarum Academic) vijf boeken werden gepubliceerd. Meer informatie over het netwerk is te vinden op www.dutchbiblebelt.org. Wilt u ons financieel steunen, zodat wij verder kunnen gaan met het organiseren van activiteiten? IBAN NL47 INGB 0007 1653 40 t.n.v. Dutch Bible Belt Network te Gouda.

Biblebelt Lezing

De Biblebelt Lezing biedt een podium aan een spreker die zowel vanuit betrokkenheid bij de reformatorische traditie als vanuit een brede maatschappelijke ervaring een persoonlijke, kritische en/of leerzame visie geeft op de toestand van de zogeheten Biblebelt. De Eerste Biblebelt Lezing wordt verzorgd door Jan Schinkelshoek.