Onderwijs

Het netwerk stimuleert studenten in HBO en WO om in bestaande studieprogramma’s onderwerpen te onderzoeken in relatie tot de Biblebelt.

De aansturende onderzoekers aan de VU zijn als docent actief in bachelor- en masterpogramma’s in de opleidingen theologie (zowel systematische theologie als religiestudies), geschiedenis en pedagogiek.Tot het netwerk behoren tal van andere docenten, onder meer bij opleidingen theologie, journalistiek en pedagogiek van de christelijke hogescholen in Gouda (Driestar Educatief), Ede en Zwolle (Windesheim en GH).