Team

De stuurgroep van het netwerk bestaat uit zes wetenschappers:

Dr. John Exalto is universitair docent historische pedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij schreef diverse studies over piëtisme, bevindelijkheid, religieuze vertelcultuur en godsdienstige opvoeding. Zijn onderzoek richt zich momenteel op levensbeschouwelijke vormingsidealen en het ontstaan van de academische pedagogiek.

Prof. dr. Fred van Lieburg is hoogleraar religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij verwierf diverse subsidies bij NWO en KNAW. Hij publiceerde tal van boeken en artikelen en redigeerde vele bundels over reformatie, piëtisme/opwekking, kerkelijk leven, vertelcultuur, etc. Momenteel werkt hij voor uitgeverij Prometheus/Bert Bakker aan boeken over de Dordtse Synode (1618-1619) en de Nederlandse bijbelgordel.

Anneke Pons- de Wit Msc is als promovenda verbonden aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de Katholieke Universiteit te Leuven. Zij sloot in 2013 haar research Master Sociology of Culture, Media & the Arts aan de Erasmus Universiteit Rotterdam af met een onderzoek naar de betekenis van interreligieuze ontmoetingen via  sociale media. Op dit moment is ze bezig met een promotieonderzoek naar de manier waarop het leven in een religieus diverse samenleving van invloed is op religieuze identiteitsvorming. 

Dr. Johan Roeland is universitair docent media, religie & cultuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is opgeleid als theoloog, heeft een PhD in culturele antropologie, werkervaring in een faculteit sociale wetenschappen en nu werkzaam op een theologische faculteit. Johan publiceerde in verschillende internationale en Nederlandse tijdschriften over religieuze veranderingen in Nederland, evangelicalisme, jeugd en religie, (sociale) media en rejligie, en populaire cultuur en religie. In zijn huidige onderzoek richt hij zich op mediagebruik en mediaculturen in orthodox christendom.

Martha Visscher-Houweling MA is als promovenda werkzaam bij de faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hier doet ze onderzoek naar ontwikkelingen in de gereformeerde gezindte vanaf circa 1900 tot heden, op basis van het digitale kenniscentrum Digibron en met behulp van computationele methoden. Voorheen volgde zij de Bachelor Wereldgodsdiensten en de Master Religious Studies aan de Universiteit Leiden. In het kader van deze opleidingen deed ze onder andere onderzoek naar religieus taalgebruik en bevindelijke bekeringsverhalen.

Dr. Maarten Wisse is universitair docent dogmatiek en oecumenica aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Privatdozent systematische theologie aan de Eberhard-Karls Universiteit Tübingen. Zijn onderzoek richt zich op de manier waarop theologische opvattingen het gebruik van de Bijbel en andere theologische teksten sturen, met name in het gebruik van het Johannesevangelie. Daarnaast houdt hij zich bezig met de geschiedenis van de theologie en hedendaagse systematisch-theologische thema's, waaronder de rol van de Decaloog als criterium voor theologische reflectie.