Theologisch perspectief

(under construction)

Het onderzoek op theologisch gebied heeft als focus: Bijbelgebruik, met speciale aandacht voor de rol van het Johannes-evangelie, maar dat hoeft niet per se in elk werkstuk terug te komen.

In het verlengde daarvan kunnen ook gezaghebbende teksten uit later tijd op hun receptie/gebruik in de refo-cultuur worden bestudeerd. Omdat bijv. preken ook in latere tijd nog weer in leesdiensten gebruikt worden, of de dogmatiek van ds. Kersten bijv. ook later weer een rol speelt, kan het tijdpad ruimer zijn dan 1950-heden.

Het onderzoek verhoudt zich tot herinneringscultuur in zoverre dat het hier eigenlijk om theologische herinneringscultuur gaat. Refo's lezen hun gezaghebbende teksten vanuit hun hedendaagse kader, gefilterd door hun traditie en omringende cultuur.

De vraag is steeds: welke (bijbel)teksten worden gebruikt en welke juist niet en vervolgens: hoe worden ze gebruikt. 

Het bijbelgebruik kan op allerlei terreinen plaatsvinden: prekenverzamelingen, theologische boekjes, catechesemethoden, maar je kunt ook denken aan teksten op kerkgebouwen, preekstoelen, in de krant, op webfora of sociale media. Een paar voorbeelden:

  • Preekteksten in de verzamelde oefeningen van Wulfert Floor of ds. Lamain en preken over Johannes bij bepaalde predikanten.
  • De rol van Johannes 3:16 in de theologie van ds. Kersten
  • Wandteksten op alle kerkgebouwen van de Gereformeerde Gemeenten (zijn boeken over), ingebed in theologie van het kerkgebouw. 
  • Gebruikte teksten op refoweb.nl.
  • Soortgelijke onderzoeken zijn ook mogelijk over met name de Heidelbergse Catechismus, onder begeleiding van mensen van de TUA.

 

 (under construction)